dindaputriku
VOTE BP databisnisid

11.402,3343 VEX
Rp. 262.253,69

LIQUID 67,4882 VEX
STAKED 11.334,8461 VEX
REX 0,0000 REX
IDRS 750,63 IDRS

List Assets

Latest Activities

transferMonday 26 September 2022 11:50:53

fromdatabisnisidtodindaputrikuquantity2.2600 IDRSmemodatabisnisid IDRS rewards

transferMonday 26 September 2022 10:36:36

fromdatabisnisidtodindaputrikuquantity1.1260 VEXmemodatabisnisid rewards

transferSunday 25 September 2022 11:50:42

fromdatabisnisidtodindaputrikuquantity2.2400 IDRSmemodatabisnisid IDRS rewards

transferSunday 25 September 2022 10:36:00

fromdatabisnisidtodindaputrikuquantity1.1209 VEXmemodatabisnisid rewards

transferSaturday 24 September 2022 11:50:14

fromdatabisnisidtodindaputrikuquantity2.2800 IDRSmemodatabisnisid IDRS rewards

transferSaturday 24 September 2022 10:35:46

fromdatabisnisidtodindaputrikuquantity1.1383 VEXmemodatabisnisid rewards

transferFriday 23 September 2022 11:50:03

fromdatabisnisidtodindaputrikuquantity2.3200 IDRSmemodatabisnisid IDRS rewards

transferFriday 23 September 2022 10:35:30

fromdatabisnisidtodindaputrikuquantity1.1599 VEXmemodatabisnisid rewards

transferThursday 22 September 2022 11:49:51

fromdatabisnisidtodindaputrikuquantity2.3400 IDRSmemodatabisnisid IDRS rewards